پارسیا گستر مهربرزین

نام نماینده : آقای منصوری
نشانی : مشهد-بلوار وکیل آباد-بین وکیل آباد 25 و27-نرسیده به دانش آموز- پلاک 565
شماره تماس : 05136082839
42
، 05136016812
شماره تماس :
شماره فکس : 05136016540
پست الکترونیکی : Sale.parsagostar1388@gmail.com