پادیر گستر پاسارگاد (آمل)

نام نماینده : آقای محمدی
نشانی : آمل - تقاطع کمربندی و جاده قدیم بابل- جنب تعاونی دامداران
وبسایت : www.padir-gostar.com
شماره تماس : 01143298195
شماره تماس :
شماره فکس : 01143232416
پست الکترونیکی : info@padir-gostar.com