پادیر گستر سهند

عاملیت :

نام نماینده : آقای فیاضی
نشانی : زنجان، کوی گلشهر کاظمیه، خیابان شهید غلامرضا امانی، ششم غربی، بلوار 22 بهمن فرعی، پلا ک1662، طبقه همکف
شماره تماس : 02433721018
، 02433721019
شماره تماس :
پست الکترونیکی : j_fayyazi@yahoo.com