هرمز بنای سبک ایستا

عاملیت :

نام نماینده : آقای استاد
نشانی : بندرعباس- چهارراه فاطمیه - کوچه قوام 7 ساختمان جام جم -پلاک 24- طبقه 6
شماره تماس : 07632233838
شماره تماس :
شماره فکس : 07632233839
پست الکترونیکی : Hormozbana@yahoo.com