ماهان گستر مانا شرق

عاملیت :

نام نماینده : آقای خواجه ای مقدم
نشانی : مشهد- آزادی 111- توس 75- مجتمع نگین- بلوک C- پلاک 8- طبقه اول
شماره تماس : 05136147311
شماره تماس :
شماره فکس : 051316147311
پست الکترونیکی : Mahan_g_k@yahoo.com