فخرسازان نوآور

عاملیت :

نام نماینده : خانم هاشمی
نشانی : محله ساحل طلایی، معبر ماقبل آخر، خیابان شهید رسولیان، خیابان کمربندی آیت الله خامنه ای، طبقه همکف
شماره تماس : 01144462320
شماره تماس :
تلفکس : 01154223040
پست الکترونیکی : Fakhra_reza@yahoo.com