طرح و ساخت آوان

عاملیت :

نام نماینده : آقای رضوی طوسی
نشانی : مشهد- کوه سنگی 20-میدان شهید کوشه ای- سمت راست- پلاک 155- طبقه اول- واحد 13
وبسایت : tsavan.ir
شماره تماس : 05138437700
، 05138438800
، 05138439900
شماره تماس :
شماره فکس : 05138426050
پست الکترونیکی : ts.avan@yahoo.com