بیر

نام نماینده : آقای کاظمی دادور
نشانی : تبریز- چای کنار- خ علامه طباطبایی- جنب مدرسه شاه حسین ولی-ساختمان بیر-طبقه 5
وبسایت : bir-co.com
شماره تماس : 04133258690
، 04133258413
، 04133258414
شماره تماس :
شماره فکس : 04133258756
پست الکترونیکی : info@bir-co.com