سربین

نام نماینده : آقای تقی پور انوری
نشانی : تبریز - دروازه تهران -خیایان شهید ابراهیم زاده- خیابان معلم- پلاک 0- برج سینا- طبقه همکف- واحد 4
وبسایت : www.sorbinco.com
شماره تماس : 04133144054
، 04133144057
شماره تماس :
پست الکترونیکی : sorbin_co@yahoo.com