سبک سازان پولاد

نام نماینده : آقای محمد پولاد
نشانی : اهواز - اتوبان آیت الله بهبهانی - نبش 20 متری مدرس- ساختمان پولاد
وبسایت : www.saboksazan.com
شماره تماس : 06135525011
14
، 06135518237
، 06135518251
شماره تماس :
شماره فکس : 5520465 0613
پست الکترونیکی : Saboksazan_poolad@yahoo.com
توضیحات : ali_poolad@yahoo.com