سازه گستران آیریان

نام نماینده : آقای مافی نژاد
نشانی : مشهد , بلوار وکیل آباد, خیابان هفت تیر, بین هفت تیر 5 و 7, پلاک 77 
شماره تماس : 05138939345
، 05138665221
شماره تماس :
پست الکترونیکی : sg.ayrian@gmail.com