سازه کاران الماس البرز

نام نماینده : آقای ضمیریان
نشانی : ساری- بلوار طالقانی- خیابان شهابی- روبروی خیابان المهدی- ساختمان اشکان- طبقه 3- واحد 8
شماره تماس : 01133200373
6
شماره تماس :
شماره فکس : 01133200374
پست الکترونیکی : Diamond.alborz@yahoo.com
توضیحات : دفتر چالوس: کمربندی چالوس به نوشهر- روبه روی پمپ بنزین کاسپین ایرانیان- جنب توری بافی پژمان