سازندگان دشت کویر

عاملیت :

نام نماینده : آقای صفایی
نشانی : زاهدان - خیابان بهشتی - بین بهشتی 7و9- جنب بانک رفاه -پلاک 151- طبقه 2
تلفکس : 05433224840
پست الکترونیکی : sdkavir@yahoo.com