زیبا سازان لاهیج

عاملیت :

نام نماینده : آقای پورنصیری
نشانی : لاهیجان - خیابان 22 بهمن- روبه روی اداره مخابرات- نبش بن‌بست چهارم- برج آپادانا 2- طبقه پنجم
وبسایت : www.zibasazanlahij.com
شماره تماس : 01342212447
شماره تماس :
تلفکس :
تلفکس : 01342237135
پست الکترونیکی : zibasazan.lahij.co@gmail.com