روژین سقف شیراز

عاملیت :

نام نماینده : آقای روانبخش
نشانی : شیراز، بلوار دکتر حسابی، نبش خیابان آدینه، مجتمع نیلوفر آبی، طبقه 6، واحد 25
شماره تماس : 07133607144
، 07133607145
شماره تماس :
تلفکس : 07136286862
پست الکترونیکی : rojinsaghf.agent@kplusi.org