طرح و ساخت تی کین تی

عاملیت :

نام نماینده : آقای اکبری
نشانی : اردبيل- شام اسبی- سمت چپ- کوچه 12 متری- بزرگراه شهید محمدزاده- پلاک 688
شماره تماس : 04533231267
شماره تماس :
شماره فکس : 572983 04533
پست الکترونیکی : tikinti.co@gmail.com