تیراژه صنعت ساختمان

نام نماینده : آقای دانش
نشانی : رشت- بلوار شهید انصاری- تقاطع بلوار دیلمان- ساختمان تیراژه - طبقه 2- واحد 1
وبسایت : www.tbi.co.ir
شماره تماس : 01333736666
9
، 01333736667
، 01333736668
شماره تماس :
شماره فکس : 01333735078