توسعه فناوریهای سازه ای فراشار

نام نماینده : آقای کرم الدین
نشانی : شیراز- بلوار امیر کبیر - خبابان فاخته - بین دلیران تنگستان 1 و 2
شماره تماس : 07138220382
، 07138231827
، 0713882
شماره تماس :
پست الکترونیکی : farashar.agent@kplusi.org
توضیحات : نشانی2: شیراز بلوار پاسارگاد- ابتدای خیابان یقطین نشانی3: شیراز بلوار امیرکبیر- خیابان فاخته1- نبش فرعی اول