آقای تقی رضایی مقدم

نام نماینده : آقای تقی رضایی مقدم
نشانی : اردبيل- خیابان دکتر مفتح -پائینتر از چهارراه باغمیشه - پلاک 246
شماره تماس : 04533426072
شماره تماس :
شماره فکس : 04533426201
پست الکترونیکی : Tagirezaie5684@gmail.com