بیتا عمران شرق

نام نماینده : آقای لاریان
نشانی : زاهدان -خیابان دانشگاه 10- نرسیده به میلان اول - سمت راست
وبسایت : www.Bshargh.com
شماره تماس : 05433250055
شماره تماس :
شماره فکس : 05433261891
پست الکترونیکی : bshargh@gmail.com