ایستا کیش

نام نماینده : آقای مهرالحسنی
نشانی : کیش- بلوار ایران- جنوب غربی بندرگاه- قطعه A22- طبقه اول- واحد 2
شماره تماس : 07644422670
شماره تماس :
پست الکترونیکی : mehr@istakish.com