ایستا بنیان شرق

عاملیت :

نام نماینده : آقای بافنده ایماندوست
نشانی : مشهد -برج البان- نبش معلم 16-طبقه 5- واحد 1
وبسایت : www.istabonyan.com
شماره تماس : 05136144100
، 05136144101
، 05136144102
شماره تماس :
شماره فکس : 05136038757
پست الکترونیکی : imandoust@istabonyan.com