آکام بنیان تبریز

عاملیت :

نام نماینده : آقای اکبریان
نشانی : تبریز، ولیعصر، کوی لیدا، حافظ اول، پلاک 16
شماره تماس : 04133296743
، 04133296744
شماره تماس :
شماره فکس : 04133296745
پست الکترونیکی : rasoulakbarian@yahoo.com