روح الله نیکوزاد

عاملیت :

نام نماینده : آقای نیکوزاد
نشانی : شهرکرد- بلوار آزادی- نبش کوچه 21- پلاک 122
شماره تماس : 03833351905
شماره تماس :
شماره فکس : 03833351904
پست الکترونیکی : vistasazaneshahrekord@yahoo.com