آقای سعید منزوی زاده

عاملیت :

نام نماینده : آقای منزوی زاده
نشانی : اصفهان- خیابان جی- روبروی تالار بزرگ جی-ابتدای خیابان شهروند جنوبی-پلاک110
وبسایت : www.monzavico.com
شماره تماس : 03135244407
، 03135244408
، 03135244409
شماره تماس :
شماره فکس : 03135248003
پست الکترونیکی : monzavizade@yahoo.com