آقای عبداله‌پور پاینده

عاملیت :

نام نماینده : آقای عبداله‌پور پاینده
نشانی : مشهد- بلوار فرهنگ- بین فرهنگ 38 و 40- شماره 58- طبقه همکف
شماره تماس : 05138910086
شماره تماس :
شماره فکس : 05138699171