گروه ساختمانی انتظاریون

نام نماینده : آقای انتظاریون
نشانی : ارومیه-خیابان برق-فلکه مخابرات-12 متری پشت مخابرات-کوچه1-پلاک 10-واحد1
وبسایت : www.senansaghf.com
شماره تماس : 04433456710
، 04433441384
شماره تماس :
شماره فکس : 04433456898
پست الکترونیکی : sajjad.entezarion@gmail.com
توضیحات : فروشگاه : ارومیه، خیابان سربازان گمنام، کوچه عبداله زارع  04433456710