آقای امید جدی

عاملیت :

نام نماینده : امید جدی
نشانی : نیشابور-بین 15 خرداد 37 و 39-روبروی فرهنگسرای سیمرغ
وبسایت : www.abadborj.com - www.abadborj.shop
شماره تماس : 05142234147
شماره تماس :
شماره فکس : 05142256272
پست الکترونیکی : omidjeddi93@gmail.com