آبادگران عمران و معماری

عاملیت :

نام نماینده : آقای احتشامی پور
نشانی : خیابان اباذر، خیابان سرتیپ حاجی زاده(گلدشت)، خیابان پیامبر شرقی، مجتمع اداری گلشن، طبقه 4، واحد 404
شماره تماس : 02146110960
شماره تماس :