آریا انرژی کویر

نام نماینده : آقای مهدی زاده
نشانی : بیرجند - خیابان غفاری -بالاتر از غفاری 18- پلاک 105- طبقه دوم
شماره تماس : 05632048244
شماره تماس :
شماره فکس : 05632048245
پست الکترونیکی : AEK_co@yahoo.com