آرکا پایا برج

نام نماینده : آقای لطفی پور
نشانی : تبریز- کیلومتر 3 جاده تهران - بالاتر از میدان بسیج- خیابان صنعتی اول- پلاک0
شماره تماس : 04136377318
شماره تماس :
شماره فکس : 04136376214