آرمان آرا بنای کویر

عاملیت :

نام نماینده : آقای عفیفیان
نشانی : یزد- بلوار دانشجو- روبروی بانک رفاه- جنب بازار بزرگ فرش
شماره تماس : 03538274889
شماره تماس :
تلفکس :
تلفکس : 03538240867
پست الکترونیکی : aliafifian@yahoo.com