آذین آبیدر ماهان

عاملیت :

نام نماینده : آقای مخدومی
نشانی : سنندج - غفور- خیابان جدیدالاحداث- خیبان داراب- پلاک 85- طبقه همکف
شماره تماس : 08733281172
شماره تماس :
تلفکس : 08733233267
پست الکترونیکی : azinborj.saba@yahoo.com