دوره‌های آموزشی

دوره آشنایى با محصولات Kplus

این دوره ویژه افراد علاقمند، گروه هاى مشغول به فعالیت در زمینه ساخت و ساز خشک، مدیران عامل شرکت های مختلف، پرسنل دفتری و … طراحى شده است. مدت دوره ۱ روز بوده و محتواى آن شامل معرفى محصولات Kplus و سیستم هاى مختلف قابل اجرا در ایران مى باشد.

دوره دکوراتیو

این دوره تخصصى، ویژه اشخاصى طراحى شده است که دوره نصب ساختارها، دوره تکمیلی یا نصب عمومی را با موفقیت گذرانده باشند. مدت دوره ۲ روز بوده و محتواى آن شامل آموزش نصب دیوارهاى دکوراتیو و سقف هاى تزئینى (مانند باکس، نور مخفى، ابزار گچى و …) جزئیات اجرایى خاص و ایرادات متداول مرتبط مى باشد.نکته:جهت حضور در دوره دکوراتیو گذراندن یکی از دوره های سقف و دیوار جداکننده و دیوار پوششی الزامی است.

دوره ویژه مهندسین

این دوره، ویژه دستگاه نظارت کارفرمایان طراحى شده است. مدت دوره ۵ روز بوده و محتواى آن شامل آشنایى با سیستم هاى ساخت و ساز خشک (تئورى و عملى فشرده)، تشریح مشخصات عملکردی ساختارهای خشک، آشنایى با برخى طرح هاى دکوراتیو، بارهاى کنسولى، اجراى ساپورت هاى تاسیساتى و مکانیکى، مشکلات متداول در اجرا، روش کنترل و مدیریت مراحل اجرایى پروژه و روش بازرسى فنى و نظارت کیفى بر اجرا مى باشد. دوره ویژه مهندسین صرفا جهت رشته های معماری و عمران و یا رشته های مرتبط برگزار خواهد شد. (فوق دیپلم به بالا)

دوره نصب ساختارها (سقف‌هاى کاذب، دیوارهاى جداکننده، دیوارهاى پوششى)

دوره نصب ساختارها در سه زیرمجموعه به شرح زیر، ویژه گروه‌هاى اجرایى و نصاب هایی که تاکنون هیچ دوره‌ای را نگذرانده‌اند طراحى شده است:دوره نصب سقف هاى کاذب: مدت دوره ۴ روز بوده و محتواى آن شامل آموزش نصب انواع سقف کاذب، نصب دریچه بازدید، اجراى خروجى تهویه، نصب روشنایى و درزگیرى و آماده سازى سطوح مى باشد.دوره نصب دیوارهاى جداکننده: مدت این دوره ۴ روز بوده و محتواى آن شامل آموزش نصب انواع ساختارهاى دیوار جداکننده، نصب بارهاى کنسولى، اجراى تاسیسات مکانیکى و الکتریکى، عایق کارى در سلول‌هاى تر، نصب چهارچوب در و درزگیرى و آماده سازى سطوح مى باشد.دوره نصب دیوارهاى پوششى: مدت دوره ۳ روز بوده و محتواى آن شامل آموزش نصب انواع دیوارهاى پوششى، نصب تاسیسات مکانیکى و الکتریکى، درزگیرى و آماده سازى سطوح و آشنایى با ضوابط بارگذارى مى‌باشد.نکته: در دوره نصـب سـاختارها هیچگونه الـزامی مبنی بر شرکت در تمامی دوره ها (دیوار جداکننده، سقف کاذب، دیوار پوششی) به صورت پیوسـته نمی باشد. بلکه شخص بنا بر نیاز می تواند هر دوره را به صورت مجزا و در بازه زمانی دلخواه انتخاب نماید.

دوره تکمیلی

این دوره تخصصى، ویژه افراد بتونه کار طراحى شده است. مدت دوره ۱ روز بوده و محتواى آن شامل آموزش روش هاى صحیح و دستورالعمل‌هاى استاندارد اجراى مراحل مختلف درزگیرى، نازک‌کارى و پرداخت سطوح سیستم هاى ساخت و ساز خشک مى‌باشد.

دوره درزگیرى و آماده سازى سطوح

این دوره ویژه افرادی طراحی گردیده است که دارای تجربه کافی در زمینه درای وال بوده و فرصت لازم جهت حضور در دوره های آموزشی را ندارند. دوره مذکور یک روزه بوده و صرفا از کارآموزان امتحان تئوری و عملی گرفته خواهد شد (درصورت قبولی در آزمون مدرک دوره درخواستی اعطا می‌گردد).