پیام تسلیت فقدان مهندس تیمور فهیمی

با تاثر و تالم بسیار به اطلاع میرساند، جناب آقای مهندس تیمور فهیمی، از بنیانگذاران شرکت “کناف ایران”، مدیر عامل اسبق شرکت و رئیس هیات مدیره “گروه شرکتهای کی پلاس در ایران” به رحمت ایزدی پیوستند.
آن بزرگوار میراثی نیکو و ارزشمند در قلب و جان ما به یادگار نهاده اند که هرگز فراموش نخواهد شد. ایشان ضمن ارائه خدمات ارزشمند به جامعه مهندسی کشور، به همه ما آیین مهرورزی آموختند؛ باشد که در سرای آخرت مورد مهر و رحمت پروردگار قرار گیرند.
فقدان جانگداز مهندس تیمور فهیمی عزیز را به خانواده محترمشان، همکاران مجموعه “گروه شرکتهای کی پلاس در ایران” و بازماندگان تسلیت عرض می نماییم.