علی سلامت خواه

عاملیت :

نام نماینده : آقای سلامت خواه

نشانی : خوی، 5 کیلومتری جاده خوی چالدران، جنب رستوران تاج محل
شماره تماس : 04436541450
همراه : 09100630800
شماره تماس :
همراه :