آهک چال

نام نماینده : آقای ولی پور

نشانی : تنکابن- کریم آباد- خیابان شهید میرکریمی- نبش بهاران 2- شرکت بازرگانی آهک چال
شماره تماس : 01154283599
همراه : 09113924015
شماره تماس :
همراه :