عاملین درای وال کی پلاس در استان کردستان

نوع همکاری

تک نما نفیس ژیان

کردستان

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای فردین شریفی

طراحان شهر اصالت کاشان

کردستان

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای عرفان میرزایی

سارو چوب گستر کردستان

کردستان

نوع همکاری : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

آقای شریف زاده
کردستان - بانه - خیابان مطهری(کمربندی یک) - خیابان زندان - فروشگاه ساروکو

صنعت ساختمان زیبا گستران ماد

کردستان

نوع همکاری : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

آقای سلطانی
کردستان- سقز – خیابان امام- کوچه مسافرخانه محمدی- ساختمان تعاونی مرزنشینان

آقای محمد فرید یونسی

کردستان

نوع همکاری : عاملین فروش با سرویس انبار

آقای یونسی
سنندج - خیابان کشاورز - روبروی مخابرات

آذین آبیدر ماهان

کردستان

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای مخدومی
سنندج - غفور- خیابان جدیدالاحداث- خیبان داراب- پلاک 85- طبقه همکف