عاملین درای وال کی پلاس در استان سیستان و بلوچستان

نوع همکاری

ویترای

سیستان و بلوچستان

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای اسلام نژاد
زاهدان - نبش امیرالمومنین 2

آقای مرتضی اسلام نژاد

سیستان و بلوچستان

نوع همکاری : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

آقای اسلام نژاد
زاهدان - نبش امیرالمومنین 2

آقای مصطفی یزدی

سیستان و بلوچستان

نوع همکاری : عاملین فروش با سرویس انبار

زاهدان- خیابان خیام- خیابان مدرس- بعد از تقاطع مدنی- نرسیده به مدرس 13

سازندگان دشت کویر

سیستان و بلوچستان

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای صفایی
زاهدان - خیابان بهشتی - بین بهشتی 7و9- جنب بانک رفاه -پلاک 151- طبقه 2

بیتا عمران شرق

سیستان و بلوچستان

نوع همکاری : عاملین فروش با سرویس انبار

آقای لاریان
زاهدان -خیابان دانشگاه 10- نرسیده به میلان اول - سمت راست