مبتکران سازه پرشیا

عاملیت :

نام نماینده : آقای حسینی مقدم
نشانی : مشهد- بزرگراه میثاق (آیت الله هاشمی رفسنجانی)- بلوار الهیه- الهیه 1 (اقدسیه 22)- روبه روی عظیم 3
شماره تماس : 05135256800
، 05135258600
شماره تماس :
پست الکترونیکی : mobtakeransazehpersia.co@outlook.com
توضیحات : group.persia@gmail.com