طرح و ساخت کارشیو سفید کارمانیا

عاملیت :

نام نماینده : آقای لنگری
نشانی : کرمان- خیابان شهید رجایی- بین کوچه 28 و 30- طبقه چهارم ساختمان بانک رفاه- واحد 403 کد پستی: 7619846900
شماره تماس : 03432721495
03432741026
شماره تماس :
03432741026
توضیحات : نشانی 2: زرند- خیابان ابوذر- نبش کوچه 8 کد پستی: 7761844146 شماره تماس 03433433121