صنعت و ساختمان نقشینه ساز غرب

عاملیت :

نام نماینده : آقای یونسیان
نشانی : همدان -خیابان میرزاده عشقی - روبروی تالارحافظ - ساختمان ولیعصر-طبقه2-واحد4
شماره تماس : 08138268036
، 08138272408
شماره تماس :
تلفکس :
شماره فکس : 08138322289
تلفکس : 08138281457
پست الکترونیکی : NaghshinehSaz-Gharb@yahoo.com