برج سازان کرمان

نام نماینده : آقای هوشمند
نشانی : کرمان- خیابان پروین اعتصامی- پلاک 292
وبسایت : www.borjsazangroup.com
شماره تماس : 03432530960
، 03432530961
شماره تماس :
شماره فکس : 2530969 0343
پست الکترونیکی : borjsazan@yahoo.com