آژیراک برج (اصفهان)

نام نماینده : آقای قوطویان
نشانی : اصفهان- خیابان امام خمینی- نرسیده به کوچه شهید بهشتی- پلاک صفر- طبقه همکف
وبسایت : www.ajirakborj.com
شماره تماس : 03133381538
، 03133381537
شماره تماس :
شماره فکس : 03133376222
پست الکترونیکی : info@ajirakborj.com