سمینار دانشگاهی آشنایی با سیستم های ساخت و ساز خشک کی پلاس

سمینار و کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم های ساخت و ساز خشک کی پلاس، در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1403 در دانشگاه هنر اصفهان با حضور تعدادی از اساتید و دانشجویان رشته معماری برگزار گردید.

افراد حاضر در این سمینار، با سیستم های ساخت و ساز خشک و کاربرد آن ها در صنعت ساختمان و نحوه استفاده از ابزارها و کار با آن ها آشنا شدند.